SE FILMEN PÅ BLOCKBUSTER HER

Do­ku­men­tar­film Heart Of A Dog ta­ger ud­gangs­punkt i kunst­ne­ren Laurie An­der­sons af­dø­de ter­ri­er, Lo­la­bel­le. For­tæl­lin­gen om for­hol­det mel­lem hund og ejer be­rø­rer em­ner som kær­lig­hed, liv, død og af­sked samt kon­se­kven­ser­ne af bl.a. 9/​11, over­våg­nings­sy­ste­met og Den Ti­be­tan­ske Dø­de­bog. Fil­men for­tæl­les som et vis­su­elt es­say, der il­lu­stre­res gen­nem både do­ku­men­ta­ri­ske op­ta­gel­ser og drøm­me­lig­nen­de fik­tion.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: