SE FILMEN PÅ BLOCKBUSTER

Nat­ten til den 9. april 1940 alar­me­res den dan­ske hær. Ty­sker­ne har kryd­set græn­sen – Dan­mark er i krig mod Eu­ro­pas stær­ke­ste hær. I Søn­derjyl­land be­or­dres en dansk for­trop be­stå­en­de af Se­kond­løjt­nant Sand og hans de­ling ud for, imod alle odds, at brem­se over­mag­ten ind­til de dan­ske for­stærk­nin­ger kan mo­bi­li­se­res. På mo­tor­cyk­ler og al­min­de­li­ge cyk­ler ta­ger de kam­pen op imod de mi­li­tært over­leg­ne ty­ske­re, som både er i stærkt over­tal men også med­brin­ger tun­ge vå­ben som kamp­vog­ne. Al­li­ge­vel kæm­per den lil­le de­ling en stolt og in­dædt kamp for fæd­re­lan­det og for fri­he­den. 9. april er en re­a­li­stisk skil­dring af de højspænd­te ti­mer in­den den dan­ske ka­pi­tu­la­tion, der før­te til fem års tysk her­re­døm­me.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: